Finansnyt

Produktion og forbrug i hvedemarkedet


Der er en disharmoni mellem de stigende hvedepriser og det aktuelle produktionsbillede. Figuren herover viser som den sorte linie den årlige udvikling i den amerikanske hvedepris. Grafen er vendt på hovedet, så sammenhængen mellem udbud og efterspørgsel træder tydeligere frem. Den grønne kurve med de skiftevis grønne og røde områder viser forskellen mellem den globale produktion og det globale forbrug iflg. USDA. Den røde tyndt optrukne kurve viser EU-25 produktionen – EU-25 forbruget. Også her er der en overskudsproduktion. Som det fremgår af grafen, så kan prisstigningen i 2007 og 2008 begrundes med en underskudsproduktion. Men stigningen i hvedeprisen for 2010 kan derimod ikke begrundes i en underskudssituation. Faktisk er der iflg. USDA tallene et næsten rekordstort overskud.