Finansnyt

Produktiviteten stiger i USA men er faldet i Europa

USA har et langt mere fleksibelt arbejdsmarked end i Europa. Det er en af de væsentligste forklaringer på den hurtige tilpasningsproces i USA i en recession, hvor der ses betydelige produktivitetsforbedringer på højde med 2002, mens Europa halter efter. Det er beskrevet i denne artikel fra ‘The Economist’ –