Finansnyt

Rammer USAs arbejdsløshed 6½% i okt. 2014?

Hvis man laver den regressions linie på udviklingen i den sæsonkorrigerede amerikanske arbejdsløshed siden toppen i 2009, så lander den ved 6½% i oktober 2014, jvnf. grafen herover. 6½% arbejdsløshed er det niveau, som den amerikanske centralbank stiler efter iflg. gårsdagens FOMC møde (se dette link). Men det forudsætter jo så, at den gunstige udviklingen i arbejdsløsheden fortsætter uændret og ikke bliver forværret igen i forbindelse med en ny lavkonjuktur.