Finansnyt

Råolieprisen siden 1861 i BP rapport


Grafen herover viser udviklingen i råolieprisen siden 1861 med angivelsen af vigtige begivenheder. Den mørkegrønne linie angiver den nominelle pris, mens den lysegrøne linie viser den reelle pris (omregnet til 2010 $). Grafen er fra BP Statistical Review of World Energy juni 2011, som kan downloades her:
http://www.bp.com/assets/bp_internet/globalbp/globalbp_uk_english/reports_and_publications/statistical_energy_review_2011/STAGING/local_assets/pdf/statistical_review_of_world_energy_full_report_2011.pdf