Finansnyt

Realindkomsten falder i USA

Den disponible personlig indkomst i USA ligger uændret i oktober mod ventet stigning på 0.2%. Realindkomsten, hvor der tages hensyn til inflationsudviklingen er derimod faldende. Grafen viser den disponible personlige indkomst (rød) og realindkomsten pr amerikaner. Herfra fremgår det, at der reelt set ikke har været fremgang i realindkomsten de seneste par år, og realindkomsten ligger på niveau med 2006.