Finansnyt

Realindkomsten i USA er faldende

Billedet herover viser den nominelle udvikling i de amerikanske indkomster (rød linie) og den real udvikling (blå linie) med udgangspunkt i 2000 = nul. Den viser, at godt nok er indkomsten generelt steget, men i virkeligheden dækker det over en reel indkomst tilbagegang på over 9% iflg. SentierResearch. De grå områder viser de officielle amerikanske recessions perioder. Den seneste rapport fra SentierResearch kan downloades ved at klikke på billedet herunder: