Finansnyt

Renten på forbrugerkreditter er støt stigende

Forbrugerne i USA har fået større fokus på opsparing og nedbringelse af gæld, hvilket er en af årsagerne til et fald i forbrugerkreditter. Udbuddet af forbrugerkreditter er også på retur, da banker og andre ikke statslige institutioner løbende afviser og sorterer ud i forbrugere med dårlig kreditrating. Incitamentet til at nedbringe forbrugerkreditter er også blevet langt større de seneste par år, hvor grafen viser, at de variable renter på overtræk på kreditkort har været støt stigende og aktuelt ligger på 13.58%. Selv for dem der klarer en kreditvurdering, tager kreditkortudbyderne altså en langt højere pris for at påtage sig risiko.