Finansnyt

Rentespænd i eurozonen udvides igen


Rentespændet i eurozonen er langsomt men sikkert ved at udvide sig igen. Figuren herover viser med rødt den 10 årige tyske rente, med orange den spanske, med blåt den irske og med grønt den græske rente. Nederst graf viser i det grønne område forskellen mellem Grækenland og Tysklands rente, mens den grønne linie angiver en 5 årig CDS forsikring (venstre akse). Tilsvarende med blåt er den irske forskel og 5 årige CDS.