Finansnyt

Rentespændet til virksomhedsobl. stiger i Europa


Rentespændet mellem statsobligationer og BBB-virksomhedsobl. begynder at stige i Europa/Tyskland (nederste graf), mens vi indtil videre kun kan betegne det som en opbremsning af nedtrenden i det amerikanske marked (øverste graf).