Finansnyt

Rentestigning påvirker Japans gæld markant

Grafen herover viser en fremskrivning af, hvordan den japanske gæld i forhold til BNP vil udvikle sig efter forskellige scenarier. Den stiplede blå linie indikerer med uændret rente, mens den gule linie er ved en rentestigning på 1% og den lille med en rentestigning på 2%, hvor gælden i forhold til BNP altså i 2050 vil nå 600%.