Finansnyt

Sådan blev det amerikanske BNP forbedret

gdp061213

Figuren herover viser udviklingen i den amerikanske BNP vækst kvartalsvis siden 2. kvartal 2011. Det to søjler til højre viser først det tidligere estimat af den amerikanske vækst i 3. kvartal 2013 og derefter det nye estimat, der altså viste højere vækstrate (bemærk, at vækstraten er angivet som procent p.a.). Som det ses, så skyldes opjusteringen hovedsagelig, at lagrene blev forøget (den grønne del af søjlen).