Finansnyt

Samme jobudvikling som i 1991 og 2001 efter recessionen

Der er endnu ikke nettofremgang i beskæftigelsen i USA siden recessionens afslutning i 2009. Det ligner situationen i 1991 og 2001 som vist i grafen ovenfor. Her ses udviklingen i beskæftigelsen efter recessionens afslutning i den private sektor (blå optrukken), produktionssektoren (stiplet blå) og den offentlige sektor(orange). Det fremgår samtidigt, at det er første gang siden starten af 80’erne, at der opleves nettotilbagegang i den offentlige sektor. Det er den offentlige sektor, der tynger beskæftigelsestallet i øjeblikket med et fald på 162.000 i september, hvilket betyder et samlet fald på 95.000 (se grafen nedenfor).