Finansnyt

Sammenhæng mellem euro og betalingsbalancen

euro190214

Grafen herover beskriver sammenhængen mellem udviklingen i EUR/USD (den gule linie) og forskellen i betalingsbalanceudviklingen i eurozonen og USA (den hvide kurve). Betalingsbalance forskellen er lavet som en graf, der viser betalingsbalancen i eurozonen fratrukket det amerikanske underskud omregnet til euro. Det vil altså sige, at betalingsbalanceoverskuddet i eurozonen bliver øget med det betalingsbalanceunderskud, som den amerikanske økonomi viser (det er i øjeblikket på lige under 185 mia. € om måneden).