Finansnyt

Sammenhæng mellem gæld og indtjening

Grafen herover viser udviklingen mellem hvor stor en del fremstillingsvirksomhederne og pengesektoren (finans, forsikring og bolig) udgør af det samlede BNP i USA fra 1947 til 2009. De to kurver krydsede hinanden i midten af 1980’erne, hvilket altså betød, at fremstillingsvirksomheden i USA derefter betød mindre end pengesektoren. Grafen herunder viser samtidig, at USAs stigende gældsbyrde fra 1980 og fremefter har været særdeles gunstig for finanssektoren, hvis indtjening er steget i samme takt som gælden.