Finansnyt

Sammenhæng mellem gæld og skat i USA

Grafen herover viser med den kraftigt markerede røde linie det amerikanske underskud i procent af BNP fra 1900 med angivelse af en prognose til 2016 (den ser umiddelbart optimistisk ud). De nederste farvede kurver viser udviklingen i de amerikanske skattesatser for de forskellige indkomstgrupper. Skatteniveauet virker lavt nu i relation til det store underskud.