Finansnyt

Sammenhæng mellem inflation og aktiemarkedet

Graferne herover viser, at der i hvert fald er nogen sammenhæng mellem udviklingen i inflationen og aktiemarkedet. Det er måske ikke så mærkeligt endda, idet inflation jo i hvert fald i nogen grad er et produkt af økonomisk udvikling (og deflation det modsatte). Øverste er den rød/grønne kurve udtryk for udviklingen i den japanske inflation. Når denne kurve er rød, er det altså en deflationær udvikling, og den er netop igen blevet rød. Den mørkeblå linie viser det japanske Nikkei index. Den nederste grønne (og lidt røde) kurve er tilsvarende inflationsudviklingen i USA. Siden midten af 1990’erne har der været en meget stor sammenhæng mellem inflationen og aktiemarkedet (rød linie = S&P 500 indexet). En faldende inflation vil sandsynligvis være lig med et faldende aktiemarked.