Finansnyt

Sammenhæng mellem Kinas inflation og råvarerne


Den kinesiske inflationsrate er naturligvis stærkt påvirket af udviklingen på råvaremarkederne. Figuren herover viser sammenhængen mellem den kinesiske inflation (rød kurve) og CRB raw industrials (blå kurve)