Finansnyt

Sammenhæng mellem risiko og hjemmeboende mænd?

Grafen herover forsøger at illustrere, at der åbenbart er en sammenhæng mellem prisen på risiko (i det aktuelle tilfælde prisen for en 5 årig CDS = y-aksen) og andelen af mænd i alderen fra 25-34 år, der stadigvæk bor hos forældrene. (x-aksen).