Finansnyt

Sammenhæng mellem vækst og befolkning

population170214

Grafen herover viser sammenhængen mellem vækst og befolkning. Y-aksen illustrerer realvæksten i procent per år, mens X-aksen viser procentdelen af befolkningen over 65 år. Det er tydeligt, at væksten aftager mod nulpunktet, når andelen af 65 årige når 20%.