Finansnyt

Sammenhæng mellem vækst og rente i USA

Grafen herover viser sammenhængen mellem den årlige vækst i USA (den gule kurve) og forløbet af den 10 årige statsobligationsrente (den hvide kurve) siden 1960.