Finansnyt

Sammenhængen mellem aktierne og olien

Der har indtil foråret i år været en meget stor grad af sammenhæng mellem udviklingen i råolien og i aktiemarkedet – i grafen herover illustreret med den amerikanske WTI råolie (rød linie) og S&P 500 indexet (blå linie). Men læg mærke til, hvordan olieprisen spurter nedad, uden at aktiekursen indtil videre følger med. Noget kunne dog tyde på, at det er “stilhed før stormen” i aktiemarkedet, der i så fald har noget at indhente.