Finansnyt

Sammenhængen mellem inflation og arbejdsløshed

inflation040214

Grafen herover viser sammenhængen mellem inflation og arbejdsløshed. Den hvide kurve viser således den amerikanske årlige inflation fratrukket arbejdsløshedsprocenten, og det viser i øjeblikket et negativt niveau på ca. 5.5%. Forbedringen i arbejdsløsheden har indtil videre kun formået at halvere den negative procent relativt til inflationen. Den gule kurve viser udviklingen i S&P 500 indexet i siden 1950.