Finansnyt

Sammenhængen mellem olien og hveden


Figuren herover viser øverst sammenhængen mellem udviklingen i råolien (rød kurve) og hveden (blå kurve (Chicago priser divideret med 10)). Der er i hvert fald en vis tilbøjelighed til, at de to kurver bevæger sig i samme retning, selv om der bestemt ikke er tale om nogen nøjagtig timing mellem bevægelserne, hvilket den nederste kurve, der viser forskellen mellem de to øverste. Hvis kurverne fulgtes ad, så ville den nederste kurve være helt eller næsten helt flad.