Finansnyt

Sammenhængen mellem olieprisen og OPEC produktionen


Grafen herover viser med blå kurve udviklingen i olieprisen siden 1990 (logaritmisk skala) og med rødt OPEC landenes produktion. Der har siden år 2000 været en nøje og faktisk voksende sammenhæng mellem olieprisen og OPEC produktion. Produktionen synes i øjeblikket at være bagefter prisen.