Finansnyt

Sammenhængen mellem opsparing og aktiekurserne


Der er en nøje sammenhæng mellem udviklngen i aktiemarkedet og opsparingen. Forholdet er bare omvendt. Altså når opsparingen øges, så falder aktiemarkedet. Derfor har vi vendt kursen over den amerikanske opsparingskvote på hovedet i chartet herover (den grøne kurve). S&P 500 indexet er vist som den røde kurve. Hvis man er enig om, at den amerikanske opsparing skal øges, så er man altså også enig i, at aktiemarkedet skal korrigere lavere.