Finansnyt

Sammenhængen mellem renten og realkreditansøgninger

Grafen herover illustrerer sammenhængen mellem udviklingen i renten og antallet af realkreditansøgninger i USA. Antallet af realkreditansøgninger er vist som den hvide kurve. Den gule linie viser udviklingen i den 10 årige rente. Bemærk, at denne kurve er vendt på hovedet for at vise den tætte sammenhæng. Det betyder altså, at et fald i den gule linie betyder en stigning i renten.