Finansnyt

Sammenligning af handelsbalancen i Danmark og Tyskland

Grafen herover sammenligner handelsbalancen i Danmark og Tyskland. For at gøre sammenligningen relevant, så er handelstallet først omregnet til euro og derefter er det divideret med indbyggertallet. Det betyder, at den danske handelsbalance i februar viste et overskud på 98,4€ per indbygger (hvid kurve), mens det i Tyskland i februar steg til 205,4€ per indbygger (gul kurve). Læg dog mærke til, hvor godt de to linier matcher i perioden fra 2009 til nu.