Finansnyt

Sammenligning mellem arbejdsløshed og valutakursen

Grafen herover sammenligner udviklingen i EUR/USD forholdet (den hvide kurve) med udviklingen i arbejdsløsheden – altså forskellen i arbejdsløsheden mellem USA og eurozonen (den gule kurve). Der er på det overordnede plan en tendens til, at euroen styrkes i perioder, hvor konjunkturerne er bedst i Europa 2000-2009, mens udviklingen lige nu taler til fordel for, at dollaren er i en førerrolle i forhold til euroen. Den amerikanske arbejdsløshed er lige nu 4% lavere end i eurozonen, og forskellen øges (kurven falder).