Finansnyt

Sammenligning mellem Chicago og Matif hveden


Figuren herover illustrerer forskellen mellem 2. pos. kontrakten på Møllehvede (Matif) – blå kurve – og Chicago hveden – rød kurve. Chicago kontrakten er omregnet til Matif kontraktstørrelse og omregnet til euro. Som det ses i den nederste graf, der viser forskellen på de to øverste, har Matif hveden i er par måneder været næsten 20 euro dyrere end Chicago hveden.