Finansnyt

Sammenligning mellem eurozonen og USA

Grafen herover sammenligner udviklingen i arbejdsløsheden i eurozonen og USA siden 1997. Den parallelle udvikling frem til 2010 er ophørt. Siden 2010 er den amerikanske arbejdsløshed faldet – den europæiske steget. Men der er også tydeligt, at arbejdsløsheden steg markant mere i USA i kølvandet på finanskrisen. Forskellen mellem arbejdsløsheden i USA og eurozonen nu er f.eks. mindre end før finanskrisen.