Finansnyt

Sammenligning mellem fuldtid og deltid i USA


Sammenligning af udviklingen i den amerikanske arbejdsstyrke på fuld tid (sort kurve venstre skala) og på deltid (rød kurve højre skala). Der har siden finanskrisens start været en klar tendens til, at antallet på deltid vokser i forhold til arbejdere på fuld tid, hvilket naturligvis er med til at forringe indkomstbasen.