Finansnyt

Sammenligning mellem guld og dollaren

Grafen herover sammenligner udviklingen i guldprisen (hvid kurve) og dollaren (gul kurve), idet dollarkurven er vendt på hovedet for at tydeliggøre sammenligningen. For dollarens vedkommende er der brug dollarindexet, som består af et mix af 6 valutaer, euro, pund, yen, canadiske dollar, schweizer franc og svenske kroner. Som det fremgår, så er der en betydelig sammenhæng på lang sigt, men der er ikke tale om nogen nævneværdig korrelation, når vi kigger på udviklingen på kortere sigt. Her kan bevægelserne også gå modsat.