Finansnyt

Sammenligning mellem Kina og råvarerne


Figuren herover viser sammenhængen mellem den årlige udvikling i den kinesiske ledende indikator (OECD) (grøn kurve) og bevægelserne i råvarerne (blå kurve = CRB raw industrials). Læg mærke til, at råvarerne har en tendens til at ændre sig EFTER, at den kinesiske ledende indikator skifter retning. Lig nu er der gået samme tid, som det tog efter 2007, før råvaremarkederne viste top og faldt dramatisk.