Finansnyt

Sammenligning mellem råolien og aktiemarkedet


Figuren viser en sammenligning af udviklingen i råolien (rød kurve) og S&P 500 indexet (blå kurve) siden årsskiftet. Der er en meget tydelig sammenhæng mellem udviklingen i de to kurve – altså lige indtil primo september, hvor aktiemarkedet er fortsat opad og kun i mindre omfang fulgt af råolien. En af de to kurver ser ud til at måtte give sig snart?