Finansnyt

Sammensætningen af forbrugerprisindexet

Forbrugerprisindexet (CPI) i USA er sammensat af de 8 komponenter (grønne) i illustrationen ovenfor fra dshort.com. Den røde søjle viser væksten i energipriserne, der har en påvirkning på transportkomponenten i CPI og mindre grad boligkomponenten. Energi har haft en tydelig påvirkning i opadgående retning på inflationen siden 2000. Specielt de seneste 3 år har de meget volatile udsving haft en stærk effekt på inflation og inflationsforventninger – se de amerikanske brændstofpriser og CPI i grafen nedenfor. Fødevarer og brændstof påvirkes i periode af midlertidige udbuds- og efterspørgsel forhold. Derfor styrer den amerikanske centralbank også efter kerneinflationen uden fødevarer og energi i modsætning til ECB.