Finansnyt

‘Skatte-regnskabet’ varierer fra stat til stat i USA

Det offentlige forbrug i USA fordeler sig i nødvendigvis på den enkelte stat i forhold til det skattegrundlag den enkelte stat leverer. Det fremgår af ovenstående illustration, hvor staterne markeret med rødlig farve, er de stater hvor regeringen har haft et større forbrug, end hvad de har fået i skattebetalinger. Omvendt viser de grønne stater, at regeringens forbrug i disse stater har været mindre en staternes skattebetalinger til regeringen.
Skemaet nedenfor viser forholdet i de enkelte stater, hvor det i sidste kolonne ses i forhold til den enkelte stats BNP.