Finansnyt

Skatten for de højeste indkomster falder i USA

Grafen herover viser udviklingen i den gennemsnitlige skattesats for de højeste indkomster i USA. Den fuldt optrukne linie viser skattesatsen for top 0,1% af indkomsterne, mens den stiplede linie viser skattesatsen for top 0,01% af de højeste indkomster. Faktisk er der altså nu tale om, at de med allerhøjest indkomst faktisk gennemsnitligt betaler lavere skat, idet den stiplede linie siden midten af 1990’erne har befundet sig under den fuldt optrukne. Grafen stammer fra en analyse, som den amerikanske Kongres har udgivet, og som kan downloades ved at klikke på billedet herunder: