Finansnyt

Skatten stiger – væksten gør ikke

Grafen herover viser sammenhængen mellem udviklingen i skatten og væksten i USA siden 1930. Den røde linie viser udviklingen i BNP, mens den sorte kurve viser ændringen i de personlige skatter som en procentdel af BNP. Normalt er der jo en meget nøje sammenhæng, men læg mærke til at der i øjeblikket ikke er en vækst i samfundet, der modsvarer den procentvise ændring i skatterne.