Finansnyt

S&P 500 og renten siden 1791

Grafen herover viser udviklingen i S&P 500 indexet (rød linie) sammenholdt med den 10 årige amerikanske rente (blå linie) siden 1791. De grå områder markerer de officielle recessioner. Data kommer fra Global Financial Data.