Finansnyt

Spanien har to muligheder….

Michael Pettis skriver i CarnegieEurope, at Spanien har to muligheder: 1) skære yderligere i lønniveauet og accepter høj arbejdsløshed i flere år eller 2) forlad euroen og devaluér. Grafen herover illustrerer det spanske problem: Landet har kørt med handelsunderskud uden ophold siden euroens indførelse i 1999 (den røde kurve), mens Tyskland har haft et konstant og faktisk voksende overskud (grøn kurve). Før finanskrisen var det spanske underskud endda markant på næsten 10 mia. € i dec. 2007. Artiklen fra CarnegieEuropa kan læses på dette link:

Michael Pettis, CarnegieEurope artikel