Finansnyt

Spanien og Italiens rentespænd er udvidet siden udvidelse af hjælpefonden

Den 21. juli vedtog de europæiske ledere at tildele Grækenland en ny hjælpepakke og udvide den europæiske hjælpefond (EFSF) til €440 mia. Det har resulteret i et fald i risikovurderingen af Grækenland, Irland og Portugal, hvor rentespændet til Tyskland er indsnævret (venstre del af grafen). Derimod er det bemærkelsesværdigt, at rentespændet i Italien og Spanien er udvidet siden 21. juli. I modsætning til Grækenland, Irland og Portugal har Italien og Spanien som bekendt ikke bedt om eller fået hjælpepakker. Er resultatet af, at hjælpefonden ikke vil være tilstrækkelig stor, hvis også Italien og Spanien søger hjælp?