Finansnyt

Stadigvæk stor lighed med udviklingen i 2007


Hvis man lægger den aktuelle kurve over aktiemarked over den tilsvarende kurve i forbindelse med aktiemarkedets top i 2007, så får man en ganske stor grad af sammenlignelighed. I figuren herover er vist STOXX50 indexet nu (den røde kurve) sammenlignet med udviklingen fra 1/6 2007 til årsskiftet.