Finansnyt

Stærk læsning om EUs fremtid fra The Telegraph

The Telegraphs Ambrose Evans-Pritchard har før leveret kontroversielle artikler, og nu følger endnu en. Evans-Pritchard citerer en artikel i Frankfurter Allgemeine, der foreslår en ny “hård valuta” med deltagelse af Tyskland, Østrig, Benelux landene, Finland, Polen og Tjekkiet men uden Frankrig. Artiklen argumenterer for, at den aktuelle politik kan skubbe Grækenland til randen af borgerkrig, og at det er bedre at splitte euroen op end et mislykket forsøg på at holde sammen på to forskellige politikker. Finansmarkedets problem er, at det ikke føler sig sikker på, at flere af landene er stærke nok til flere redningspakker. I 2015 vil den offentlige gæld være 250% af BNP, 125% i Italien og 110% i USA. Den eneste løsning ud over at skrotte eurozonen og indføre skrap kontrol med kapitalen er, at afbøde finanspolitiske stramninger med pengepolitisk lempelse. Men det er højest usikker, om det vil ske pga. de forskellige ideologier mellem Tyskland og de sydeuropæiske lande. ECB benægter, at det fører kvantitative lempelser på linie med den amerikanske centralbank. Det kan føre Sydeuropa mod depression, og et demokrati vil ikke tillade sig at blive styret af en monetær uniion i længere tid.
Artiklen kan læses her:
http://www.telegraph.co.uk/finance/comment/ambroseevans_pritchard/7730964/Forget-the-wolf-pack-the-ongoing-euro-crisis-was-caused-by-EMU.html