Finansnyt

Stærkt stigende offentlige overførsler i USA


Figuren herover viser, at de offentlige overførsler i USA udgør en stærkt stigende andel af de personlige indtægter. Udviklingen i demografien alene gør, at denne graf må forventes fortsat at stige og dermed lægge yderligere pres på de offentlige budgetter.