Finansnyt

Statsgælden i procent af BNPq


Figuren herover viser statsgælden i udvalgte EU lande i procent i forhold til BNP. Som det fremgår ligger Danmark også i denne sammenhæng lunt i svinget. Grafikken herunder viser det offentlige overskud/underskud i procent af BNP, og også her er Danmark i en førertrøje, selv om der fortsat er underskud.