Finansnyt

Status for obligations- og CDS ejere efter den græske gældreduktion

Wall Street Journal har med denne illustration forsøgt at vise, hvordan en ejer af en græsk statsobligation er stillet, og hvordan ejere af en Credit Default Swap (CDS) er stillet efter Grækenlands gældreduktion.De private obligationsejere af græske statsobligationer har lavet en swap (ombytning) af deres oprindelig beholdning. Den har reduceret en hovedstol opå €100 til en hovedstol på €46.5 bestående af €31.5 i en ‘ny’ græsk statsobligation og €15 i højkvalitetsobligationer fra den europæiske krisefond. Den nye græske obligation på €31.5 handles imidlertid til omkring 1/4 på €8. Det vil med andre ord sige, at obligationsejerne står tilbage med en værdi på €23. Det andet spørgsmål har været, om CDS eller forsikringspræmien mod en græsk konkurs kommer til udbetaling efter gældsreduktionen, der har status som en konkurs. Det kommer til udbetaling. Dem der har en swap og en obligation afleverer obligationen og får udbetalt €100. Dem der ikke har obligationer i kombination med CDS får udbetalt forskellen mellem hovedstolen på €100 og den handlede værdi af den ‘nye’ obligation og højkvalitetsobligationen fra krisefonden (€23) – altså omkring €77. Specielt CDS’erne synliggør udfordringer med afregningen, når et land går konkurs. Det vil højst sandsynligt kræve et eftersyn af CDS konstruktionen i forhold til andre lande.