Finansnyt

Stigning i det bredeste mål for arbejdsløsheden i USA


Antallet af deltidsansatte i USA, der ønsker fuld tid, stiger i marts måned med 0.1% til 5.8% på trods af en nettofremgang i beskæftigelsen på 162.000 udenfor landbruget. Det løfter det bredeste arbejdsløshedsmål (U6) inklusiv deltidsansatte og marginalt tilknyttede arbejdere med 0.1% til 16.9%, mens den officielle arbejdsløshed ligger uændret på 9.7%. Det må forventes, at antallet af deltidsansatte bliver nedbragt i større stil fra et højt niveau i dataseriens historik siden 1994, før der er tegn på et bredt funderet og holdbart opsving på arbejdsmarkedet.