Finansnyt

Stigning i inflationen et problem for Kina

Grafen herover er et billede på den kinesiske økonomi. Der er taget udgangspunkt i det seneste tal for forbrugerpris inflationen, som i januar steg til 4,5% (den rød/grønne kurve). Hvis inflationen stiger yderligere truer det med at stoppe en lempelse af pengepolitikken. Man har så småt startet på at nedsætte reservekravene (det blå område) fra 21.5% til 21.0%. Det skyldes en lavere vækstrate på 8,9% (den blå linie) og faldende ledende indikatorer (rød linie). Lavere vækstrate og højere inflation vil være en dårlig cocktail.