Finansnyt

Stigningen i boligbyggeriet sker i lejeboliger i USA

Antallet af påbegyndt boligbyggeri i USA overrasker positivt i februar med 1.036.000 enheder omregnet til årstal mod ventet 930.000. Sammensætningen af det påbegyndte byggeri viser en svækkelse i byggeriet af en-familie boliger (se ovenfor), der typisk er ejerboliger. Til gengæld ses en større stigning i flerfamilie ejendomme, der er ved at ramme niveauerne fra før finanskrisen. Flerfamilie boligerne er typisk lejeboliger. Mens det påbegyndte byggeri viser stigning, viser antallet af byggetilladelser et fald fra 939.000 til 902.000 i marts. Byggetilladelserne er en ledende indikator for en fremtidige byggeaktivitet. Selvom byggeriet er bedret siden 2009, er det værd at notere, at aktivitetsniveau fortsat ligger lavt i historisk sammenhæng.