Finansnyt

Stor forskel i den lange ende af rentekurven

Grafen herover viser rentekurven i USA og Tyskland baseret på statsobligationerne. De to kurver følges nogenlunde ad op til 10 år, men den 30 årige amerikanske T-Bonds er stadigvæk placeret noget højere end den tilsvarende tyske 30 årige statsobligationer, der handles til 1.685% (mod over 2,5% for T-Bonds).